2015-11-03

Trender, virala succéer och Volvo Ocean Race

2017 beräknas 69 procent av allt material på internet vara rörligt.

Det gäller att haka på trenden. Men hur gör man för att nå genom bruset?

Läs mer i vårt nyhetsbrev:

http://gantrack1.com/t/v/0_NjcwMjEwMjIwNDcy/