2015-11-03

Bland hjärnor, känslor och en julhemlis

Siffrorna talar sitt tydliga språk; användandet av rörlig kommunikation växer lavinartat. 82% av alla internetanvändare i Sverige tittar regelbundet på YouTube. Enligt Facebook så visas fyra miljoner videoklipp dagligen i deras flöde. En internationell undersökning om hur vi tar till oss kommunikation visar att 60% av de tillfrågade hellre tar till sig information via en video jämfört med text.

I vårt nyhetsbrev hittar du förklaringarna till varför det är så:

http://gantrack6.com/t/pm/894270076742/