Historia

2009 – Rickard, Pierre och John – tre killar med massor av erfarenhet från filmproduktion, enades om att det fanns mycket i branschen som kunde göras bättre. De ville skapa ett modernt filmproduktionsbolag med hög kreativitet, men som också var en strategisk filmpartner till företag. Helt enkelt att göra filmproduktion på ett lite annat sätt – The Oddway… Sedan dess har företaget stadigt växt och vi är idag ett starkt team med gedigen erfarenhet av såväl filmskapande som kommunikationsstrategier. Ett filmproduktionsbolag som ligger i framkant och som skapar nytta för sina kunder.