Affärsidé

Genom en unik blandning av kompetens, inom såväl film som kommunikation, producera film med hög kreativitet, flexibilitet och professionalism, för företag som vill kommunicera internt eller externt med hjälp av film som kommunikationsmedel.