Volvo Glas

Vindrutan i en Volvo är en viktig del av säkerhetsburen. Bilarna är utvecklade och krocktestade med en viss typ av rutor och byter man till en annan typ av ruta så kan det påverka krocksäkerheten.

Vårt uppdrag var att producera en film som på en informativt och insiprerande sätt berättade för kunderna om vikten av att reparera eller byta rutan hos en auktoriserad Volvoverkstad. Målsättningen var att bygga kännedom kring rutans betydelse och öka Volvohandelns marknadsandel. Filmen var en del i en webb-baserad marknadskampanj för glasbyten.