From Order to Delivery

Volvo Cars bygger bilar på löpande band, men ändå är det ett hantverk där varje bil är unik, skräddarsydd för den enskilda kunden.

Idag har företaget fullskalig produktion i tre fabriker; i Sverige, Belgien och Kina. Processen och kvaliteten är den samma oavsett var i världen bilen byggs.

Det bästa sättet att förstå hur Volvobilar byggs är givetvis att besöka någon av fabrikerna. Men alla har inte möjlighet att göra detta. Vårt uppdrag var därför att skapa en film som skall vara lika inspirerande som att se processen med egna ögon. En film som tydligt förklarar hur en Volvo blir till – som visar varje viktigt steg i produktionen, men som också inspirerar och bygger varumärket Volvo Cars.

Filmen kommer att användas globalt både internt och externt, i möten såväl som på webben.