Sjöfartssystemet MonaLisa

En stor del av dagens landtransporter kommer i framtiden att ske till havs, vilket ställer helt nya utmaningar på sjötrafiken. Svenska Sjöfartsverket håller på att utarbeta ett övervaknings- och kommunikationssystem som löser stor del av dessa utmaningar. Men de behövde skapa förståelse för projektet “Mona Lisa” mot olika målgrupper – hos allt ifrån sjökaptener till politiker – och visa fram fördelarna med ett system som ännu inte finns.

Resultatet blev en film som genom 3D-animering visar upp den komplexa bilden av ökade transporter till havs och hur ”Mona Lisa” kan lösa de problem som uppstår och samtidigt minska administrationen. Filmen har visats i en lång rad möten, på såväl EU- som FN-nivå.