Care for resources

Hållbarhet är i fokus för alla företag inom Stenakoncernen. För att manifestera detta långsiktiga arbete fick Oddway i uppdrag att producera en film som visar Stenakoncernens vision, beröringspunkterna som knyter ihop de olika företagen och vad de strävar efter varje dag på jobbet.

Filmen har använts online och som öppningsfilm vid ett antal stora event. Den blev också nominerad till Publishing Priset 2019.