Circular Initiative

Material är grunden för allt vi konstruerar och använder. Användningen av återvunnet material minskar klimatpåverkan väsentligt jämfört med att tillverka råvaror av orörda naturresurser.
I dag baseras 12 % av EU:s materialanvändning på återvunnet material. Samtidigt vill konsumenter handla mer hållbart än någonsin. Det framgår av rapporten Circular Voice, som Stena Recycling genomfört hos 5 000 konsumenter i fem länder.
Vårt uppdrag var att tillsammans med Stendahls Reklambyrå, producera en film som visualiserar vikten av att återvinna olika material och att presentera huvuddragen i konsumentundersökningen.
Filmen gjordes i ett antal olika format, för en rad marknader och användes även som inbjudan till Stena Recyclings årliga event ”Circular Initiative”, där framstående ledare från industri, teknik, näringsliv, akademi och politik träffas för att diskutera hur man kan göra saker bättre tillsammans.