Stena Brand - This is who we are

Stena AB är ett av världens största rederier. Varje år kör Stena-fartyg motsvarande 270 varv runt om i världen.

Stena-gruppen inkluderar rederier i många olika kategorier, som Stena Line, Stena Bulk och Stena RoRo, men också Stena Property.

Oddway fick i uppdrag att presentera en konsoliderad bild av Stena AB: gruppen som helhet, som en lokal och global aktör. Detta innebar att omdefiniera Stena Group på ett sätt som också inkluderade dess övergripande bidrag. Genom att presentera stämningsfulla filmsekvenser  med korta bildtexter åtföljda av musik, ville vi måla en känslomässig och modern bild av en banbrytande grupp.