The digital butterfly effect

Något som du inte tror är relevant idag kan ha stor inverkan på framtiden. Ju mer information du har om din omvärld, desto lättare är det för företaget att vidta nödvändiga åtgärder och skapa bättre lösningar för sina kunder.

Stena Line kallar det, ”The Digital Butterfly Effect” eller ”Fjärilseffekten”. Detta uppnås genom att samla in, analysera och slå samman information för att få en helhetsbild.

Utmaningen med produktionen var att visa saker som inte finns idag. Detta för att få alla anställda att förstå vilka steg som krävs för att utvecklas som en organisation.