Trappuppgången

I Göteborg lever idag 14000 barn i fattigdom. För många innebär det att inte kunna äta sig mätta hemma.

Att inte ha mat på bordet är extra kännbart under julen, när andra familjer samlas kring dignande middagar.

Oddway har under många år stöttat Göteborgs Stadsmission i deras viktiga insamlingsarbete. Fokus i årets julfilm är att samla in pengar till julmat för de som behöver det mest.