Ett tryggt hem


I dag lever 683 barn i Göteborg i akut hemlöshet. I år fokuserar Göteborg Stadsmissions julfilm på dessa barn som saknar ett tryggt hem.

Vi är oerhört stolta över att  vi återigen har fått möjligheten att göra ett pro bono-jobb för en god sak. Alla som deltog i projektet, inklusive skådespelerskan Anna Harling, gjorde det utan ersättning.