100 år av att elektrifiera världen

Emil Lundgren, en av Sveriges ledande entreprenörer inom el-teknik, bildades redan år 1919.

Oddway fick uppdraget att producera en film till deras 100-jubileum – en film som skulle sammanfatta deras långa historia och genomsyras av företagets kultur, men också visa resan mot kommande 100 år.