EC-day 2014

Inom EU finns många goda exempel på samarbeten över gränserna, men det är få medborgare som känner till dem. Interact är en organisation inom EU, vars syfte är att stödja gränsöverskridande projekt inom unionen. En gång per år fokuseras dessa frågor genom firandet av ”EC Day”, (European Cooperation Day). För att göra Europas medborgare uppmärksamma på denna dag fick Oddway i uppdrag att ta fram en promotion film.

Lösningen blev att lyfta ett antal lyckosamma projekt runt om Europa. Detta gjordes genom en animerad film, eftersom det var det mest kostnadseffektiva sättet att spegla flera olika projekt i flera olika länder och det gav också möjlighet att inte bli för landsspecifik. Filmen används som ett verktyg i EUs promotionmaterial inför EC-Day i september 2014.