Didriksons 100 år

Ett starkt varumärke levererar på sitt varumärkeslöfte. Didriksons har levererat på sitt varumärke – att hålla dig torr och varm – i över ett sekel.

2013 fyllde Didriksons 100 år och Oddway fick i uppdrag att ta fram en film till jubileet. Syftet var att visa den hundraåriga historien, erfarenheten och trovärdigheten i varumärket. Lösningen blev en story telling-film som genom en berättare och med hjälp av mjuka bildövergångar tar tittaren genom de viktigaste händelserna i företagets historia. Filmen drog ner applåder från en samlad journalistkår på Stockholm Fashion Week. Den har också framgångsrikt använts i möten med leverantörer och inköpare världen över och har översatts till ett stort antal språk. Dessutom användes den vid ett flertal stora event under Didriksons jubileumsår. Filmen klipptes också om i en kortare version, med mer fokus på dagens produkter, som vände sig till slutkonsument.