The asshole or the hero

 

Har du koll på hur många skadliga kemikalier du har på bara en armslängd ifrån dig?

ChemSec är en självständig icke-vinstdrivande organisation som jobbar för att få bort farliga kemikalier och för att vi ska använda säkrare produkter i vår vardag.

Oddway fick uppdraget att producera ett antal filmer som skulle väcka intresse för ChemSec och det de kämpar för. Filmerna har använts på olika digitala plattformar och i olika versioner på sociala medier, där de fått mycket uppmärksamhet.