The SIN list

ChemSec är en oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. Oddway fick i uppdrag att producera en film som skapar uppmärksamhet för deras verktyg ”the SIN list”. Lösningen blev en film med festande kemikalier….

Filmen producerades i första hand till ett stort internationellt möte, men har därefter klipps om för att fungera i sociala media. Filmen har enbart spridits organiskt, men har ändå nått över 10 000 visningar och mer än 100 re-tweets.