Stories - Calle

Att hitta rätt kompetens till ett företag kan vara en utmaning. Vi fick i uppdrag att producera ett antal filmer för Cape Media, med syfte att berätta hur det är att arbeta i företaget sett genom de anställdas ögon. Och därigenom locka ny kompetens till företaget.

Tre olika personligheter. Tre olika historier. Här ser ni Calles berättelse.