Alla kan tapetsera

”Alla kan tapetsera”. Detta var huvudfokus i Boråstapeters brief för att marknadsföra Easy Up i sociala media.

Resultatet blev en serie av filmer som fick bra synlighet och hög interaktion i målgruppen.