Brand Film

SCA är ett av världens ledande företag inom hygien och skogsprodukter. De kände ett behov av att klargöra vad deras huvudmärke TENA representerade, vad de ville uppnå och att de är mer än bara är en tillverkare och leverantör av produkter.

Tillsammans med Saatchi & Saatchi London fick Oddway i uppdrag att producera denna globala varumärkesfilm som ger en känslomässig redogörelse för vad detta märke representerar och deras relation till sina B2B-kunder. Filmen producerades i Sydafrika, Kanada, Portugal och Sverige.